لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
 1. پاسخ صحیح را علامت بزنید. مدیریت فشار روانی:
 2. انتخاب مناسب را برگزینید. الف:هر انسانی تصوری از خود دارد و می‌تواند شخصیت خود را توصیف و ارزیابی کند به این ارزیابی از خود،خود پنداره می‌گویند.
 3. جواب مناسب کدام است؟مهار نفس به چه معنایی است ؟پرهیز از رفتار ناپسند کنترل بر زیاده روی ها کسب مهارت در دور شدن از احساسات منفی.
 4. چرا بیشتر رسانه ها قابل اطمینان نیستند؟
 5. .پاسخ مناسب هر مفهوم را انتخاب کنید:تصمیم گیری احساسی : درباره عواقب تصمیم خود، کمتر فکر می‌کند و بر اساس علایق و احساس است..
 6. پاسخ درست را علامت بزنید. الف:بلوغ جسمانی ب:بلوغ اجتماعی در بلوغ جسمانی استخوان ها و اندام ها رشد می نماید و صدا تغییر می‌کند.
 7. تعریف صحیح تر را انتخاب نمایید.
 8. پاسخ صحیح را علامت بزنید.:تصمیم گیری منطقی:بر اساس جمع آوری اطلاعات و معیار های عاقلانه است.
 9. انتخاب مناسب را برگزینید.:اعتماد به نفس، یعنی باور داشتن توانایی ها پذیرش ضعف ها و اعتماد به خداوند متعال.
 10. پاسخ درست را انتخاب کنید. رفتار پر خطر هر نوع رفتاری است که سلامت جسمی و روانی یک فرد را در معرض خطر قرار می‌دهد.
 11. کدام یک از موارد زیر جز ارکان اساسی عزت نفس نیست؟
 12. گزینه درست را مشخص کنید.
بازگشت به:تفکر وسبک زندگی دوره اول متوسطه پایه هشتم

Comments are closed