لطفاً قبل از شرکت در این آزمون برای ثبت نام کنید.:دوره
 1. چرا بیشتر رسانه ها قابل اطمینان نیستند؟2
 2. پاسخ درست را علامت بزنید. الف:بلوغ جسمانی ب:بلوغ اجتماعی در بلوغ جسمانی استخوان ها و اندام ها رشد می نماید و صدا تغییر می‌کند.2
 3. انتخاب مناسب را برگزینید. الف:هر انسانی تصوری از خود دارد و می‌تواند شخصیت خود را توصیف و ارزیابی کند به این ارزیابی از خود،خود پنداره می‌گویند.1
 4. گزینه درست را مشخص کنید.2
 5. پاسخ صحیح را علامت بزنید.:تصمیم گیری منطقی:بر اساس جمع آوری اطلاعات و معیار های عاقلانه است.1
 6. پاسخ صحیح را علامت بزنید. مدیریت فشار روانی:2
 7. جواب مناسب کدام است؟مهار نفس به چه معنایی است ؟پرهیز از رفتار ناپسند کنترل بر زیاده روی ها کسب مهارت در دور شدن از احساسات منفی.2
 8. پاسخ درست را انتخاب کنید. رفتار پر خطر هر نوع رفتاری است که سلامت جسمی و روانی یک فرد را در معرض خطر قرار می‌دهد.2
 9. .پاسخ مناسب هر مفهوم را انتخاب کنید:تصمیم گیری احساسی : درباره عواقب تصمیم خود، کمتر فکر می‌کند و بر اساس علایق و احساس است..1
 10. تعریف صحیح تر را انتخاب نمایید.2
 11. انتخاب مناسب را برگزینید.:اعتماد به نفس، یعنی باور داشتن توانایی ها پذیرش ضعف ها و اعتماد به خداوند متعال.1
 12. کدام یک از موارد زیر جز ارکان اساسی عزت نفس نیست؟2
بازگشت به:تفکر وسبک زندگی دوره اول متوسطه پایه هشتم

Comments are closed