لطفاً قبل از شرکت در این: دورهآزمون برای ثبت نام کنید.
 1. نماز جماعت یکی از نمونه های زیبای……. مسلمانان با یکدیگر است
 2. خون حیوانی که خون…… دارند نجس است؟
 3. در دوران جنگ تحمیلی ایران فناوری ارسال ماهواره را داشت.
 4. با آینده نگری می‌توان عجله را درمان کرد.
 5. آخرین توطئه مشرکین مکه خارج نمودن پیامبر (ص)و اهل بیتشان در منزلشان بود.
 6. اگر مأموم به رکوع امام جمعه یا جماعت برسد نمازش صحیح است
 7. یکی از القاب حضرت زهرا (س) حانیه است حانیه به چه معناست؟
 8. خداوند وفای به عهد را……. ایمان می‌داند.
 9. اگر نمازمان را بخاطر کارهای دیگر به تاخیر بیندازیم شیطان به…….. می افتد.
 10. پیامبر اسلام (ص) قبل از بعثت و بعد از بعثت به چه چیزی مشهور بود؟
 11. دانشمندان جوان ایرانی به فناوری پیچیده……… دست یافته اند.
 12. لباس خون آلود با آب قلیل باید یکبار شسته شود تا پاک گردد.
 13. مردان و زنان در حفظ……. و……. به یک امر توصیه شده اند.
 14. اگر نماز گزار واجبات غیر ارکان نماز را فراموش کند نمازش باطل……
 15. تمام نعمت ها نشانه ای از…… خداوند به انسان است.
بازگشت به:پیام آسمانی هفتم

Comments are closed