ثبت نام هنر آموز دوره های کوتاه مدت ایران مهارت

مرحله 1 از 2

ضمن ارج نهادن و احترام نسبت به محيط مقدس تعليم و تربيت متعهد مي گردم كه نكات ذيل را در آموزشگاه به نحو احسن اجرا كنم . 1. رعايت ادب و احترام نسبت به مدير ، معاون ، معلمان ، مربيان و كاركنان واحد آموزشي 2. رعايت حسن رفتار و اخلاق و همكاري با ساير دانش آموزان 3. سعي شايسته در يادگيري و تحصيل و اطاعت از دستورات آموزشي و تربيتي ، شركت در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه و انجام فرايض ديني 4. حضور و خروج به موقع و پرهيز از خروج در ساعات آموزشي بدون اطلاع مدير و معاون مدرسه 5. حضور مرتب در كلاس درس در تمام ايامي كه مدرسه رسما داير است و پرهيز از هر گونه غيبت غير موجه 6. استفاده از لباس ، كفش و جوراب ساده و مناسب و اصلاح موي سر متناسب با شئونات اسلامي 7. لباس دانش آموزان از نظر مدل لباس ، جيب و دكمه مطابق با عرف اسلامي ساده و از رنگهاي مناسب بوده و از هر گونه تصاوير و عبارات به دور باشد . 8. از پوشيدن لباس هاي تنگ يا خيلي گشاد كه مغاير با شئون دانش آموزي مي باشد. و همچنين استفاده از لباسهاي آستين كوتاه اجتناب نمايم . 9. خوداري از به كار بردن وسايل تجملي و زينتي از جمله طلاجات و پرهيز ار به همراه آوردن اشياء گرانبها و تلفن همراه و وسايل غير مجاز از قبيل عكس ، نوارهاي صوتي و تصويري ، كتابها و مجلات نامناسب در واحد آموزشی
درکمال صحت و سلامت تایید میکنم(Required)