دوره های عمومی کامپیوتر

دوره ICDL

ردیف  عنوان مدت
1 مفاهیم پایه فناوری اطلاعات ( IT ) 12
2 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (WINDOWS) 8
3 واژه پرداز (WORD) 26
4 صفحه گسترده (EXCEL) 26
5 بانک اطلاعاتی (ACCESS) 26
6 ارائه مطلب (POWERPOINT) 26
7 اطلاعات و ارتباطات (INTERNET) 12

دوره های تخصصی کامپیوتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت آموزشگاه تماس حاصل فرماید

تلفن تماس :09916005862