یابرای مشاهده این دوره در شعار دهید.:

درس ها

پیام آسمانی هفتم

زمان آزمون 20 دقیقهپیچیدگی: استاندارد

قابل توجه کلیه دانش آموزان گرامی مدت زمان پاسخگویی به سوالات 20 دقیقه می باشد . لطفا بعد از پاسخ گویی به سوالات در انتهای آزمون بر روی دکمه اتمام…