هنر آموزان گرامی لطفا طبق استاندار ها مهارتی هر دیپلم انتخاب واحد نماید.

فرم ثبت نام رشته برق

  • انواع فایل های مجاز : jpg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • توجه درصورتی که عضویت و یا تحت پوشش خیریه سفیران رزق نیکو ، کمیته امداد ، بهزیستی میباشید حق استفاده از بن تخفیف را دارید. بعد از ثبت کد تخفیف دکمه اجرا را کلیک نماید .
  • 0 تومان