لطفا نام مهارت مورد نیاز را جستجو نماید .

 

رشتهحرفهکداستانداردظرفیت 
امور مالی و بازرگانیارزیابی اسناد بیمه ای 3.3213045001001E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابرس ارشد2.4114045006E+1410
امور مالی و بازرگانیمدير حسابرسي2.4114045008E+1410
امور مالی و بازرگانیمتصدی فروش5.2422045001E+1410
امور مالی و بازرگانیمعاون حسابرس(داخلي)2.4114045009E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابدار صنعتی درجه12.4114045003E+1410
امور مالی و بازرگانیمدير ارشد كسب و كار MBA2.4234045001E+1410
امور مالی و بازرگانیمدير کسب و کار الکترونيکي2.4244045001E+1410
امور مالی و بازرگانیكارآفريني در شركت هاي دانش بنيان2.4314045001001E+1410
امور مالی و بازرگانیمهارت های کارآفرینی2.4314045001002E+1410
امور مالی و بازرگانیکارآفرینیSYB2.4314045001003E+1410
امور مالی و بازرگانیمهندس فروش2.4334045001E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابداری پیشرفته4.3112045002001E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابدار4.3112045008E+1410
امور مالی و بازرگانیبازار یاب بیمه3.3213045001E+1410
امور مالی و بازرگانینماینده فروش بیمه3.3213045002E+1410
امور مالی و بازرگانیکارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي آتش سوزی3.3213045004E+1410
امور مالی و بازرگانیکارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص3.3213045005E+1410
امور مالی و بازرگانیکارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص3.3213045006E+1410
امور مالی و بازرگانیکارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو3.3213045007E+1410
امور مالی و بازرگانیکارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي باربری3.3213045008E+1410
امور مالی و بازرگانیکارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی3.3213045009E+1410
امور مالی و بازرگانیبازاریابی شبکه ای3.3223045001001E+1410
امور مالی و بازرگانیمدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 13.3223045004E+1410
امور مالی و بازرگانیمسئول فروش3.3223045009E+1410
امور مالی و بازرگانیكارپرداز3.3233045001E+1410
امور مالی و بازرگانیمامور خرید3.3233045003E+1410
امور مالی و بازرگانیمسئول قراردادها3.3233045006E+1410
امور مالی و بازرگانیمدیریت قراردادها3.3233045006001E+1410
امور مالی و بازرگانیمسئول استعلامات و مناقصات3.3243045001E+1410
امور مالی و بازرگانیمسئول صادرات و واردات3.3243045003E+1410
امور مالی و بازرگانیسرپرست ترخيص كالا3.3313045001E+1410
امور مالی و بازرگانیسرپرست ترخیص محصول3.3313045003E+1410
امور مالی و بازرگانیمشاور مالیات بر ارزش افزوده3.3523045001E+1410
امور مالی و بازرگانیبررسي وظايف سازمانها و مراجع قانوني در مبارزه با پولشویی3.3523045001003E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابرسی عملیاتی(سطح مقدماتی)4.3112045001001E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابداری واحدهای صنفی 24.3112045001006E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابداری واحدهای صنفی 14.3112045001007E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابداری خزانه4.3112045001009E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابداری داراییهای ثابت شهرداریها4.311204500101E+1410
امور مالی و بازرگانیمدیریت مالی برای مدیران غیر مالی4.3112045001016E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابداري دارائي هاي ثابت (اثا ثيه و اموال)4.3112045001017E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابدار فروش4.3112045004E+1410
امور مالی و بازرگانیبیمه گر بیمه های بازرگانی4.3122045001E+1410
امور مالی و بازرگانیمتصدی تنظیم اسناد مالی4.3122045002E+1410
امور مالی و بازرگانیکاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی4.3122045002002E+1410
امور مالی و بازرگانیسرپرست خريد داخلي4.3212045002E+1410
امور مالی و بازرگانیفروشنده5.2232045001E+1415
امور مالی و بازرگانیفروشنده لوازم خانگی5.2232045003E+1410
امور مالی و بازرگانیصندوق دار فروشگاه5.2302045001E+1410
امور مالی و بازرگانیبازاريابي تلفني5.2422045001001E+1410
امور مالی و بازرگانینماینده فروش5.2492045001E+1410
امور مالی و بازرگانیکاربر نرم افزار مالی4.3112045005E+1410
امور مالی و بازرگانیکمک حسابدار4.3112045007E+1410
امور مالی و بازرگانیكارآفريني با رويكرد KAB(سطح مقدماتي)5.2492045001003E+1410
امور مالی و بازرگانیكارآفريني با رويكرد KAB(سطح تكميلي)5.2492045001004E+1410
امور مالی و بازرگانیبازاریاب بیمه (کار و دانش)3/ 1/ 29/ 41- 410
امور مالی و بازرگانیمامور خرید *4-22/23/1/110
امور مالی و بازرگانیکمک انبارداری (کار و دانش)3-91/42/2/110
امور مالی و بازرگانیمسیول صادرات و واردات *4-00/28/1/310
امور مالی و بازرگانیحسابدار مالی *1-10/96/2/110
امور مالی و بازرگانیتحلیل گر بورس (کار و دانش)4-41/45/1/210
امور مالی و بازرگانیترخیص کار گمرکات *4-00/27/1/310
امور مالی و بازرگانیمدیریت فروشگاههای زنجیره ای3.3223045007001E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی پیشرفته4.3112045002E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابدار حقوق و دستمزد4.3132045001E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابدار صنعتی درجه 2 *1-10/12/2/310
امور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی پیشرفته *1-10/15/1/4/210
امور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی تکمیلی *1-10/15/1/3/110
امور مالی و بازرگانیحسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش)1-10/15/2/510
امور مالی و بازرگانیحسابدار مالیاتی *1-10/14/1/110
امور مالی و بازرگانیرایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش)1-10/18/1/510
امور مالی و بازرگانیکارآفرین2.4313045003E+1410
امور مالی و بازرگانیسرپرست ترخیص محصول3-91/29/1/210
امور مالی و بازرگانیکارگزار دفاتر خدمات بانکی روستایی4.2112045002E+1410
امور مالی و بازرگانیفروشنده *4-51/35/1/110
امور مالی و بازرگانیمدیر فروشگاه3.3223045007E+1410
امور مالی و بازرگانیرئیس تدارکات3.3233045004E+1410
امور مالی و بازرگانیمدیر بازاریابی و فروش1.2214045001E+1410
امور مالی و بازرگانیثبت شرکت3.3543045000001E+1410
امور مالی و بازرگانیکاست کنترل ( بررسی قیمت تمام شده ) (کار و دانش)1-10/91/1/210
امور مالی و بازرگانیمامور خرید (کار و دانش)4-22/23/1/210
امور مالی و بازرگانیمتصدی صدور بیمه های مسیولیت *4-41/23/1/210
امور مالی و بازرگانیانباردار4.3212045001E+1410
امور مالی و بازرگانیمسیول سفارشات (کار و دانش)3-91/35/1/210
امور مالی و بازرگانینماینده فروش بیمه *4-41/28/1/210
امور مالی و بازرگانیبازاریاب3.3223045001E+1410
امور مالی و بازرگانیمدیریت مالی1.2114045001001E+1410
امور مالی و بازرگانیمدیر حسابداری فروش2.4114045004E+1410
امور مالی و بازرگانیحسابدار مالیاتی2.4114045005E+1410
فناوری اطلاعاتمیکروکنترلرها در روبوتیک3.1193053188E+1415
فناوری اطلاعاتسخت افزار روبوتیک3.1193053083E+1415
فناوری اطلاعاتنصب تجهيزات و دستگاه هاي بي سيم2.5234053059024E+1415
فناوری اطلاعاتکارور ACCESS2.5214053106E+1415
فناوری اطلاعاتتوسعه دهنده وب با PHP 2.5134053061E+1415
فناوری اطلاعاتکارور اتوکد (کار و دانش)1-62/60/1/315
فناوری اطلاعاتبرنامه نویس ( C# (Web Application *2.5134053018E+1415
فناوری اطلاعاتبرنامه نويسي Basic 4 Android (تلفن همراه- تبلت وساير دستگاه هاي اندرويدي) 2.5134053014001E+1415
فناوری اطلاعاتبرنامه نويس برنامه هاي كاربردي Android2.5134053014E+1415
فناوری اطلاعاتمونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی (کار و دانش)8-52/92/1/315
فناوری اطلاعاتکارور Freehand (کار و دانش)1-62/58/1/415
فناوری اطلاعاتکاربر رایانه (کار و دانش)3.5113053103E+1415
فناوری اطلاعاتاستفاده ازنرم افزار SPSS درجه 22.5114053074001E+1415
فناوری اطلاعاتاستفاده از نرم افزار SPSS درجه 12.5114053073001E+1415
فناوری اطلاعاتمهارت عمومی برنامه نویسی *0-84/80/1/3/415
فناوری اطلاعاتکاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw7.3212053011E+1415
فناوری اطلاعاتکارور AUTO CAD2.1664053108E+1415
فناوری اطلاعاتکارور WORD (کار و دانش)0-84/57/1/515
فناوری اطلاعاتمبانی روبوتیک3.519305313E+1415
فناوری اطلاعاتکارور Flash MX (کار و دانش)1-61/46/1/315
فناوری اطلاعاتتعمیرکار ماهر PC-Laptop 3.5123053048E+1415
فناوری اطلاعاتتعمیرکار لپ تاپ(Lap Top)3.5123053047E+1415
فناوری اطلاعاتکارور CORELDRAW (کار و دانش)1-62/54/1/415
فناوری اطلاعاتتعمیرکار عمومی رایانه شخصی 3.5123053046E+1415
فناوری اطلاعاتکاروری FLASH2.1662053113001E+1415
فناوری اطلاعاتتعمير تبلت‘فبلت و ساعت هوشمند 3.5123053045001E+1415
فناوری اطلاعاتMicrosoft Power Point 2016 2.1662053104003E+1415
فناوری اطلاعاتکاربر نرم افزار اداری *3-42/24/1/415
فناوری اطلاعاتطراحی مقدماتی ساده صفحات وب با HTML251305302715
فناوری اطلاعاتاسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی 3.5123053002E+1415
فناوری اطلاعاتکاربر رایانه (کار و دانش)3-42/24/1/0/315
فناوری اطلاعاتAfter Effects 201: Green Belt2.1662053085003E+1415
فناوری اطلاعاتکاربر بانک اطلاعاتی SQL Server Access *0-84/80/1/3/215
فناوری اطلاعاتطراحی مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش)1-66/43/1/315
فناوری اطلاعاتکارور نرم افزار حقوق و دستمزد3.5113053128E+1415
فناوری اطلاعاتشهروند الکترونیکی (E-Citizen) *3-42/24/1/5/215
فناوری اطلاعاتکاروری Word3.5113053104006E+1415
فناوری اطلاعاتمدیریت فروشگاه اینترنتی1.3302053149001E+1415
فناوری اطلاعاترایانه کار نرم افزار POWER POINT (کار و دانش)1-61/34/1/310
فناوری اطلاعاترایانه کار Visual Interdev1-61/45/1/215
فناوری اطلاعات بازاريابي الكترونيكي1.2213053005001E+1415
فناوری اطلاعاترایانه کار DIRECTOR (کار و دانش)1-61/47/1/215
فناوری اطلاعاترایانه کار CIW (کار و دانش)0-26/57/1/315
فناوری اطلاعاتبکارگیری مفاهیم برنامه نویسی C++ مقدماتی251205301915
فناوری اطلاعاتتولید کننده چندرسانه ای با autoware (کارودانش)0-84/87/1/215
فناوری اطلاعاتاسمبل سیستم کامپیوتری ساده252105302015
فناوری اطلاعاترایانه کار ICDL درجه12513-53-041-115
فناوری اطلاعاتMicrosoft Word 2016 3.5113053104001E+1415
فناوری اطلاعاتطراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)1-66/51/1/315
فناوری اطلاعاترسم جدول و نمودار با Excel732105301015
فناوری اطلاعاتبرنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی *0-84/80/1/3/115
فناوری اطلاعاتبرنامه نویسVISUAL-BASIC *0-84/80/1/315
فناوری اطلاعاتارائه مطلب با PowerPoint732105300415
فناوری اطلاعاتبرنامه نویسی Python2.5134053026E+1415
فناوری اطلاعاتتوسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با WordPress7.3212053002E+1415
فناوری اطلاعاتکاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop7.3212053012E+1415
فناوری اطلاعاتکاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw7.3212053011E+1415
فناوری اطلاعاتتولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی7.3212053006E+1415
فناوری اطلاعاتتوسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql7.3212053003E+1415
فناوری اطلاعاتکاربر نرم افزار اداری *4.1322053104E+1415
اموراداریمتصدی پاسخگوی 1184.2232043004E+1410
اموراداریمنشی انتظامات5.4142043003E+1410
اموراداریسرویس و نگهدار منازل9.1111043001E+1410
اموراداریپيك8.3212043001E+1410
اموراداریسرایدار5.1532043001E+1410
اموراداریپيشخدمت مراسم و تشريفات در سازمان ها5.1312043002E+1410
اموراداریپيشخدمت اداري5.1312043001E+1410
اموراداریمسئول حضور و غیاب4.4162043007E+1410
اموراداریاداره امور دفتری4.4162043006003E+1410
اموراداریمهارت های فردی در محیط کار4.4162043006002E+1410
اموراداریشناسايي و بكارگيري مقررات تعاوني توسط مديران4.4162043005001E+1410
اموراداریکارگزین امور رفاهی4.4162043005E+1410
اموراداریکارمند امور اداری4.4162043006E+1410
اموراداریمسئول دفتر4.1102043001E+1410
اموراداریکارمند دبیرخانه 4.4152043007E+1410
اموراداریمسئول تکثیر اوراق4.4152043005E+1410
اموراداریکارگزین و مسئول امور پرسنلی4.4162043003E+1410
اموراداریکارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 14.4152043004E+1410
اموراداریمسئول رفاه و درمان4.4162043002E+1410
اموراداریکارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 24.4152043003E+1410
اموراداریمسئول آمار و اطلاعات پرسنلی4.4162043001E+1410
اموراداریبایگان و مسئول اطلاعات و آمار آموزشی4.4152043002E+1410
امورادارینامه رسان4.4122043001E+1410
اموراداریمدير انبارهاي صنعتي4.3212043002E+1410
اموراداریمسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه4.3122043001E+1410
اموراداریتلفنچی4.2232043003E+1410
اموراداریسرپرست متصدیان پاسخگویی مرکز تماس 4.2232043002E+1410
اموراداریاپراتور پاسخگوي مشتركين تلفن همراه4.2232043001E+1410
اموراداریمسئول نقلیه4.2212043001E+1410
اموراداریتحصیل دار4.2112043001E+1410
اموراداریرئیس کارگزینی4.4162043004E+1410
اموراداریمتصدي دفاتر اسناد رسمي3.4113043001E+1410
امورادارینگارنده ي متون خارجی(آئین نگارش)3.3433043003E+1410
امورادارینگارنده ي نامه به زبان انگليسي3.3433043002E+1410
اموراداریبکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداری4.4162043003001E+1410
امورادارینگارنده متون فارسي (آيين نگارش)3.3433043001E+1410
اموراداریکارشناس امور اداري2.4234043001E+1410
اموراداریمدير ساختمان هاي مسكوني و تجاري1.3494043001E+1410
اموراداریرئيس مركز آموزش فني و حرفه اي1.3454043001E+1410
اموراداریمدير ارشد1.2124043005E+1410
اموراداریمسیول کاردکس و کنترل موجودی (کار و دانش)3-91/31/1/210
اموراداریمسیول طبقه بندی مشاغل و صدور احکام (کار و دانش)8-93/38/1/210
اموراداریمسیول دفتر(کاردانش)3-21/21/1/410
اموراداریتوانمند سازی کارکنان1.2124043002002E+1410
اموراداریمدير امور اداري1.2124043002E+1410
اموراداریمدیریت منابع انسانی H.R.M1.2124043001001E+1410
اموراداریامور بیمه و بایگانی اسناد و مدارک (کار و دانش)3-93/55/1/110
اموراداریمدیر منابع انسانی1.2124043001E+1410
اموراداریکارگزینی و امور پرسنلی (کار و دانش)2-19/87/1/110
اموراداریمدیر صنف1.1143043001E+1410
اموراداریکارگزینی (کار و دانش)3-93/35/1/110
اموراداریمسیول بایگانی و بانک اطلاعاتی (کار و دانش)1-91/33/1/210
اموراداریمسیول امار و اطلاعات پرسنلی *3-93/30/1/210
اموراداریسرپرست دبیرخانه *3-00/98/1/210
اموراداریبایگان (کار و دانش)3-95/31/1/210
اموراداریانجام مکاتبات اداری ساده 441604300110
اموراداریبایگان4.4152043001E+1410
اموراداریمتصدی خدمات حفاظتی و مراقبتی5.4142043002E+1410
اموراداریکارگر خدماتی9.1121043001E+1410
اموراداریمسئول بایگانی و بانک اطلاعات4.4152043008E+1410
اموراداریمسئول کنترل و بازرسی کارکنان5.4142043001E+1410
برقتست و تحویل تاسیسات برقی7.4112005001011E+1415
برقطراحی و شبیه سازی درایو ماشین های الکتریکی با نرم افزار MATLAB2.1514005000002E+1415
برقسیم بندی سیستم دوربین مداربسته (CCTV)741100500115
برقسیم بندی سیستم اعلام سرقت (تلفنی)741100500315
برقنصاب و تعمیرکار آسانسور *8-51/65/1/215
برقمونتاژ کار و نصاب تابلوهامونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق *ی برق *8-51/46/2/315
برقطراح تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی2.1514005002E+1415
برقکارگر شبکه هوایی درجه2 *8-57/23/2/215
برقکارگر شبکه هوایی درجه1 *8-57/23/1/215
برقنصاب تأسيسات الکتريکي ساختمان7.4112005004E+1415
برقنصب سيستم هاي اعلام حريق7.4112005003008E+1415
برقنصب سيستم هاي دوربين مدار بسته CCTV7.4112005003007E+1415
برقنصب سيستم هاي اعلام سرقت (تلفني)7.4112005003006E+1415
برقنصب سيستم در اتوماتيک الکترومکانيکي (گيربکسي)7.4112005003005E+1415
برقتعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 2 *8-53/47/2/415
برقتعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2 *8-55/77/2/115
برقتعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1 *8-55/77/1/315
برقبرقکار صنعتی درجه 2 (کار و دانش)8-55/15/2/415
برقبرقکار ساختمان درجه 2 *8-55/28/2/415
برقبرقکار ساختمان درجه 1 *8-55/28/1/415
برقتعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی7.4122005012E+1415
برقنصاب سیستم‌های برق اضطراری و فتوولتائیک7.4112005005E+1415
برقتعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 17.4122005011E+1415
برقتعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده7.412200501E+1415
برقتعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه 17.4122005005E+1415
برقتعمیرکار ماشین های الکتریکی7.4122005004E+1415
برقمونتاژکار و نصاب تابلوهای برق7.4122005003E+1415
برقنصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ)7.4122005001009E+1415
برقبرقکار صنعتی 7.4122005001E+1415
برقنصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه7.4112005003001E+1415
برقاجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 7.4112005002002E+1415
برقنصب و تعمیر درب های اتوماتیک7.4112005002001E+1415
برقبرقکار ساختمان درجه 17.4112005002E+1415
برقسیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان(ویژه برقکاران تجربی ساختمان)7.4112005001001E+1415
برقاپراتور دیزل ژنراتور3.1313005004E+1415
برقبرقکار ساختمان7.4112005001E+1415
برقمتصدی خدمات مشترکین برق 4.2222005001E+1415
برقراه اندازی موتور های القایی باکنترل دورomron3.1133005006007E+1415
برقراه اندازی موتور های القایی باکنترل دور siemens3.1133005006006E+1415
برقراه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور LS3.1133005006005E+1415
برقنقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار EPLAN3.1133005006003E+1415
برقتجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB3.1133005004001E+1415
برقطراحی سیستمهای اتصال زمین 2.1514005002005E+1415
برقطراحی سیستمهای برق اضطراری2.1514005002006E+1415
برقمونتاژ و نصب تابلوهای فرمان موتوری7.4122005001005E+1415
برقبرنامه نویسی رله برنامه پذیر LOGO با دستورات پایه7.4122005001012E+1415
برقمونتاژ و نصب تابلوهای روشنایی7.4112005001009E+1410
برقلوستر ساز بلوری8.2122005001E+1415
برقمأمور فنی خدمات مشترکين برق7.4132005013E+1415
برقمأمور قرائت کنتور برق7.4132005012E+1415
برقکارگر شبکه هوایی برق درجه 17.4132005011E+1415
برقکارگر شبکه هوایی برق درجه27.413200501E+1415
برقبرقکار صنعتی ماهر7.4122005017E+1415
برقکمک نصاب آسانسور7.4122005014E+1410
برقنگهداری آسانسور7.4122005013004E+1415
برقراه اندازی آسانسور (پایه 3) 7.4122005013001E+1415
برقنصاب و تعمیرکار آسانسور7.4122005013E+1415
الکترونیکتعمیرکار تلفن همراه (کارودانش)8-56/36/1/315
الکترونیکعیب یابی و تعمیر مقدماتی گوشی تلفن همراه و تبلت742100300315
الکترونیکساخت مدارات الکترونیکی ساده 742100300115
الکترونیکمکاترونیک کار (کار و دانش)8-44/13/1/115
الکترونیکفروشنده گوشی تلفن همراه5.2232003001E+1415
الکترونیکطراح و عیب یاب منابع تغذیه 2.1524003001E+1415
الکترونیکتعمیرکار تلفن رومیزی و ارتباطات داخلی7.4212003007E+1415
الکترونیکالکترونیک کار صنعتی7.4212003001E+1415
الکترونیکطراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال3.1143003002E+1415
الکترونیکنصاب و عیب یاب سیستم های حفاظتی- امنیتی و ارتباطی7.4212003018E+1415
الکترونیکتعمیرکار سیستم های نظارت تصویری (دوربین مدار بسته)7.4212003005E+1415
الکترونیکمکاترونیک کار3.1193003013E+1415
الکترونیکتعمیرکار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکی3.119300301E+1415
الکترونیکتعمیرکار تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی3.1193003007E+1415
الکترونیکطراح سیستم های برقی – الکترونیکی موبایل رباتها3.1193003003E+1415
الکترونیکطراح و تحلیلگرسازه های مکانیکی موبایل رباتها3.1193003002E+1415
الکترونیکطراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار Proteus3.1143003001011E+1415
الکترونیکطراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک با نرم افزار HSPICE3.114300300101E+1415
الکترونیکتحلیل الکترونیکی با نرم افزار Proteus3.1143003001008E+1415
الکترونیککار با نرم افزار PCB Navigator3.1143003001005E+1415
الکترونیکطراحی مدارات الکترونیک به کمک Pspice3.1143003001003E+1415
الکترونیکطراحی مدارات الکترونیک به کمک  ORCAD3.1143003001002E+1415
الکترونیکطراحی مدارات الکترونیک   ELECTRONIC WORKBENCH3.1143003001001E+1415