تهیه ابزار های مختلف طلاسازی

در مجموعه پک ابزار از حداقل ابزار مورد نیاز برای گذراندن دوره طلا و جواهرسازی لیست شده که به شرح زیر می باشد.( این لیست حداقل ابزار مورد نیاز برای گذراندن دوره که هنرجو میتواند در صورت تمایل و به اختیار ابزار تکمیلی را تهیه نماید)
دم باریک
بدون دندانه
یک عدد
مفتول
بدون دندانه
یک عدد
دم پهن
بدون دندانه
یک عدد
کمان اره
یک عدد
تیغ اره
04 سوئیسی
حداقل یک بسته
تخته نسوز
یک عدد
فندک جوشکاری
کوچک
یک عدد
گاز فندک
یک عدد
پنس
شماره 12
یک عدد
چفت گیره
یک عدد
فرچه نت
یک عدد
سواله جم کن
یک عدد
قیچی
یک عدد
پوست زبر و نرم
شماره 240 و 800
حداقل یک عدد از هر کدام
سوهان نیم گرد
شماره 6
یک عدد
سوهانچه کیفی
یک عدد
سر مته سرگرد
شماره 6-8-12
حداقل یک عدد از هر کدام
عینک محافظ
به اختیار
کیف ابزار
یک عدد
سر مته دریلی
شماره 8
به اختیار
پیش بند
به اختیار
تخته پیش کار
به اختیار
گبره مشته
به اختیار
پایه چفت گیره
به اختیار
تخته نسوز توری
به اختیار
به جز ابزار ذکر شده در لیست بالا در طول دوره آموزش بر روی نقره میباشد که هنرجو میتوانید به صورت جلسه ای میزان مورد نیاز آن جلسه را تهیه کند.