مدرسین  
سمت :مدیر
نام و نام خانوادگی بهرام شفیعی زاده
مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی مواد از دانشگا علم و صنعت
فوق لیسانس متالورژی صنعتی از دانشگاه صنعتی شریف
فوق لیسانس مدیریت مهندسی از دانشگاه مموریال کانادا

سمت: هنرآموز رشته صنایع چوب
نام و نام خانوادگی: آرین باجول
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: عمران
تلفن: ۰۹۳۰۵۸۸۷۸۷۷
ایمیل: arian30vil@gmail.com
سمت :هنرآموز رشته کامپیوتر
نام و نام خانوادگی : حسین باستان
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
معماری کامپیوتر
صنعتی اصفهان
شماره تلفن ٠٩٣۶۴٢٩۵١۶٧
ایمیل hossein.bastan@yahoo.com
سمت : هنرآموز رشته کامپیوتر
نام و نام خانوادگی : محمدرضا مکارم
مدرک تحصیلی :دیپلم کاربردی کامپیوتر از دبیرستان بزرگسالان شریعتی اصفهان
۰۹۱۳۸۷۱۰۸۱۳
۰۹۳۵۹۶۴۸۰۶۸
سمت : هنرآموز رشته مکانیک
نام و نام خاوادگی :مهدی جمالی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته مکانیک
دانشگاه شهید رجایی
سمت : هنرآموز رشته کامپیوتر
نام و نام خانوادگی :محمد حسنوند
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محقق اردبیلی
تلفن:۰۹۱۶۸۷۸۱۸۶۹
ایمیل:mohamadhasanvand5691@gmail.com
سمت : هنرآموز رشته نقشه کشی
نام و نام خانوادگی :جلال فرمانی فرد
مدرک تحصیلی : لیسانس
نقشه برداری