هنرستان دخترانه حرفه ای فرزانگان منطقه 11 تهران

آدرس : تهران، خیابان هلال احمر، کوچه یکه تاز

تلفن : (021) 55673127