هنرستان دخترانه فیروزکوهی منطقه11

آدرس :تهران – خیابان جمهوری – اول خیابان شیخ هادی شمالی

تلفن : 66402952  –     66400404