هنرستان پسرانه دولتی حرفه ای شهید بنکدار منطقه 11 تهران

آدرس : تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، روبروی سفارت فرانسه

تلفن : (021) 66705417