هنرستان پسرانه دولتی تربیت بدنی قدوسی منطقه 11 تهران

آدرس : تهران، خیابان سینا، چهار راه خرمشهر

تلفن : (021) 55414539