هنرستان دخترانه دولتی موسیقی دختران تهران منطقه 11 تهران
آدرس : تهران، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، هنرستان موسیقی دختران
تلفن : (021) 66727356