هنرستان موسیقی پسران در منطقه11 واقع در خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، جنب تالار محراب

تلفن : 66402170