هنرستان پسرانه دولتی کاردانش هادی 1 منطقه 11 تهران
آدرس : تهران، خیابان کارگر، نرسیده به میدان قزوین، خیابان شهید نورکامی، پلاک 100
تلفن : (021) 55413738