ورود به سامانه ثبت نام دوره مهارتی ( کاربرicdl)

ستاد انتخاباتی مهندس فرهاد حسنوند کاندیدا شورای شهر تهران کد 2661

قابل توجه کلیه هنر آموزان و دانش آموزان گرامی

تعرفه شهریه ها واریزی مصوب سازمان فنی وحرفه ای کشور می باشد .

قیمت واحد شهریه به تومان است .

لطفا قبل از ثبت نام  استاندار های رشته تحصیلی دیپلم خود را مشاهده نماید طبق معرفی نام از دبیرستان  و بعد از مشاهده در فرم  ثبت نام به دقت انتخاب واحد نماید .

در صورت هرگونه اشتباه در پرداخت بعد از تائید واحد مالی موسسه ظرف مدت 48 تا 72 ساعت به حساب شخص واریز کننده شهریه واریزی عودت میگردید .

با توجه به نوع  تقاضا نوع مهارت و دیپلم را انتخاب کنید. و ثبت نام را انجام دهید.


دیپلم برق                    دیپلم  گردشگری                دپیلم حسابداری                    دیپلم امور اداری     

دیپلم کامپیوتر            دیپلم خدمات آموزشی            دیپلم الکترونیک                    دیپلم بورس


آموزش های  تک  مهارتی

دوره مهارتی کاربر icdl                      نرم افزار حسابداری هلو                  حسابداری حقوق دستمزد

  منشی گری                                      بازاریابی و فروش                          دوربین مدار بسته

 دزدگیر اماکن                                   برق ساختمان درجه 1                   برق ساختمان درجه 2

برق ساختمان درجه 3                         برق صنعتی درجه 2                     مونتاژکار و نصاب  تابلو برق

ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه وﺗﺠﻬﻴﺰات دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ

 پیرایش و آرایش مردانه درجه 1            پیرایش و آرایش مردانه درجه 2             دوره گریم  مردانه

  پیرایش و آرایش زنانه درجه1              پیرایش و آرایش زنانه درجه 2                دوره گریم زنانه