نمایش دادن همه 3 نتیجه

TAP آموزش مهارت های تحویل (برای مربیان جدید)

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…
group2
399000تومان

دوره آموزشی علوم طبیعی محیط زیست

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…
group4
189000تومان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…
group2
50000تومان