نمایش دادن همه 4 نتیجه

آزمون آنلاین مقدمه علم حقوق

پنج دوه آزمون آنلاین  30  دقیقه ای و ثبت در پروفایل شرکت کنند جهت مرور دوباره آزمون و ثبت مجدد نمره شرکت در آزمون آنلاین ، نمره آزمون از 100 می باشد . نکته بدون قبولی نمی توانید به مرحله بعد آزمون رفت حد نصاب قبولی اخذ نمره 50 از 100 می باشد

 

group2
5تومان